Lire le podcast
S01E06 BLOOD, SWEAT & TEARS

S01E06 BLOOD, SWEAT & TEARS

Playlist :

You' ve Made Me So Very Happy > BLOOD, SWEAT & TEARS
Blood, Sweat & Tears (Sony en 1968)

Sometimes in Winter > BLOOD, SWEAT & TEARS
Blood, Sweat & Tears (Sony en 1968)

God Bless the Child > BLOOD, SWEAT & TEARS
Blood, Sweat & Tears (Sony en 1968)

Spinning Wheel > BLOOD, SWEAT & TEARS
Blood, Sweat & Tears (Sony en 1968)